Speciální dveře


Speciální dveře


S ohledem k různým požadovaným vlasnostem interiérových dveří máme v nabídce také dveře, které splňují různé speciální požadavky:

Bezpečnostní dveře


Slouží k zabránění či znesnadnění násilného vniknutí a krádeží Vašeho majetku. Vyrábí se v různých třídách oddolnosti v závislosti na požadovaném stupni obrany. Konstrukce dveří může být zesílená dřevěná (2.bezpečnostní třída) a kovová s opláštěním materiály na bázi dřeva (3.a4.bezpečnostní třída).
Hlavní předností bezpečnostních dveří je vícebodový zamykací mechanismus a zesílená konstrukce dveřního křídla. Bezpečnostní dveře je nutné osadit do nové odpovídající kovové zárubně (3.a 4.bezpečnostní třída) nebo do stávající kovové zárubně (2.bezpečnostní třída) za předpokladu jejího správného zazdění. Možné jsou kombinace s požární, zvukovou a klima odolností.

Zvukověizolační dveře


Dveře tvořené speciální konstrukcí doplněné zvukověizolačními prvky umožňující zlepšit komfort bydlení. V nabídce je pět úrovní zvukového útlumu (22dB, 27dB, 32dB, 37dB a 42dB). Dveře vždy doplňuje zárubeň a výše útlumu odpovídá celému kompletu dveře + zárubeň.

Požární a kouřotěsné


Požárně odolné dveře jsou standardně dodávány s odolností EI/EW 30 DP3 což je označení pro protipožární dveře omezující požár po dobu 30 minut, vyrobené z materiálu, který zvyšuje intenzitu požáru. Dveře mohou být případně s dobou požární odolnosti 15,45,60,95 minut.
Kouřotěsné dveře s označením SC brání průniku kouře a zplodin hoření. Dodávají se pouze v kombinaci s požární odolností.

Klima dveře


V případě potřeby oddělit prostory s rozdílnou teplotou a vlhkostí, které překračují hodnotu 5 st.C nebo 20% vlhkosti, je důležité zvolit dveře se speciální konstrukcí , která obsahuje Al vrstvu, jež zabraňuje pronikání vlhkosti. Většina materiálů používaných při výrobě dveří a zárubní je na bázi dřeva a zachovávají si jeho vlastnosti, zejména hydroskopicitu. Ta se projevuje zejména změnou rozměrů dřevních materiálů v případě pohlcení vody.

Je možné volit dveře v těchto kategoriích:

1) Klima I. – standardní interiérové dveře bez speciální konstrukce
2) Klima II. – dveře se speciální konstrukcí pro oddělení prostor se středním rozdílem klimatu
3) Klima III. – dveře pro oddělení nevytápěných a vytápěných prostor

Voděoodolné dveře


Dveře do mokrého a vlhkého prostředí u bazénů, wellnes, sociálního zázemí atd. Konstrukce dveří a zárubní je ze speciálních materiálů, které zaručí stabilní a odolnou konstrukci.